Pravidla

O hře | Základní sada | Chara-dinův Návrat | Sféry Existence | Aliance Bohů | Stříbrný Úsvit

Sběratelské karetní hry - Wastelands

Karetní hra Wastelands patří mezi "sběratelské karetní hry". Co to znamená? Každý hráč má vlastní balíček obsahující karty, které si sám nasbírá. S těmi potom vyzývá soupeře k partii. Jsou však také lidé, kteří tyto karty nehrají, ale sbírají je pouze pro své potěšení a jejich cílem je mít všechny druhy karet, které byly vytištěny. Nejčastěji je člověk obojí. Sběratel i hráč.

Na světě je několik sběratelských karetních her, avšak Wastelands byla jako jediná přeložena do češtiny. Karty jsou vytištěny ve třech základních skupinách. První skupinu karet tvoří karty běžné (C - common). Těch je vytištěno největší množství. Druhou skupinu tvoří neobvyklé (U - uncommon). Těch je vytištěno méně a tím pádem jsou vzácnější. Třetí skupinu tvoří vzácné (R - rare), kterých je nejméně a jsou velmi těžko k sehnání. Tyto karty jsou nejvzácnější.

Sběratelské karty se tisknou v několika edicích. Základem všech sběratelských karetních her je základní sada, která se prodává jednak v základním balení (starter) a jednak v doplňkových balíčcích (booster) (To neplatí u Wastelands, tato hra se prodává pouze v jednom balení - základní sada i rozšiřující sady.) Protože složení balíčků je náhodně generováno počítačem, nikdy nenajdete úplně stejné karty. Další edice zvaná "rozšiřující sada" obvykle přináší nové druhy karet a rozšiřuje strategii.

Cílem hry je v karetním duelu porazit svého protihráče. Každý hráč si vytvoří svůj vlastní "HRACÍ BALÍK". V něm vhodně zkombinuje svoje karty a nastoupí proti soupeři,který má zase svůj hrací balík. Dál se postupuje podle oficiálních pravidel Wastelands.

Wastelands

Když vezmete do rukou hru Wastelands, stáváte se jedním z hrdinných dobrodruhů země Přeživších. Přijímáte výzvu na souboj od jiného dobrodruha, který může stejně jako vy s pomocí karet přivolat kohokoli nebo cokoli z Erdauinu, moc sedmi bohů, jakoukoli nestvůru a dalšího hrdinu. Můžete vyrábět magické předměty,stavět nedobytné pevnosti, tajemné věže a laboratoře. Můžete se opírat o sílu světla nebo temnoty, můžete vsadit na strategii rychlého útoku záplavy malých nestvůr nebo se zaměřit na silné hrdiny vyšších úrovní vybavené mocnými relikviemi.

Můžete se soustředit na magii a rychlé zničení čehokoli, co protivník přivolá nebo naopak vybudovat neprostupnou bariéru a za ní se připravit k rozhodujícímu útoku. Můžete vysávat protivníkovu energii až mu znemožníte cokoli dělat nebo proti němu obrátit sílu jeho vlastních kouzel. Ale pozor! Je samozřejmé, že i on bude chystat nepříjemná a zákeřná překvapení. Sestavte si vlastní hrací balíček, který vyhovuje vaší herní strategii. Záleží jen na vás, které karty do něj vložíte. Vítězstvím můžete změnit historii země Přeživších, stát se legendou v nekonečném hrdinském eposu.

Základní sada

Základním kamenem sběratelské karetní hry Wastelands je její základní sada. Jsou v ní kompletní pravidla v českém jazyce a spousta karet, které zastupují jednotlivé bohy (je jich celkem sedm). Najdete zde jak silné hrdiny, mocné artefakty a strašlivé příšery, tak útočná kouzla nebo ochrannou magii.

 • Základní sada Wastelands je k dispozici v balení po 45 kartách.
 • Základní sada obsahuje 380 hracích karet.
 • Základní sada obsahuje 160 vzácných, 100 neobvyklých a 120 běžných karet.
 • Jedno balení základní sady obsahuje 3 vzácné, 11 neobvyklých a 31 běžných karet.
Chara-dinův návrat (rozšiřující sada)

Chara-dinův návrat je první rozšiřující sadou sběratelské karetní hry Wastelands. Chara-din, pán temnoty, se snaží uchvátit vládu nad celou zemí následován hordou svých stoupenců. V cestě mu nestojí pouze dobrodruzi a hrdinové země Přeživších, ale také ostatní bohové, kteří vyslali své představitele - avatary, aby pomohli svým věrným. Karty rozšiřující sady Chara-dinův návrat přinášejí do hry nejen spoustu zábavy, ale také nové strategie a herní možnosti. Sada obsahuje samozřejmě velké množství karet Chara-dina, který se tak stává plnohodnotným osmým bohem hry.

 • Chara-dinův návrat je k dispozici v balení po 29 kartách.
 • Chara-dinův návrat obsahuje 255 hracích karet.
 • Chara-dinův návrat obsahuje 75 vzácných, 80 neobvyklých a 100 běžných karet.
 • Jedno balení Chara-dinova návratu obsahuje 2 vzácné, 9 neobvyklých a 18 běžných karet.
Sféry existence (rozšiřující sada)

Sféry existence jsou druhou rozšiřující sadou sběratelské karetní hry Wastelands. Přináší nové typy karet zvané zóny, které vás přivedou do dosud neprobádaných oblastí. Nyní se budete moci se svým soupeřem utkat v lávových kráterech Sféry ohně, v Zemi temnoty - nepřátelském světě obývaném pouze thargodany, na dně hlubokých oceánů či v tropických lesech Matičky země.

 • Sféry existence jsou k dispozici v balení po 26 kartách.
 • Sféry existence obsahují 196 hracích karet.
 • Sféry existence obsahují 56 vzácných, 60 neobvyklých a 80 běžných karet.
 • Jedno balení Sfér existence obsahuje 2 vzácné, 7 neobvyklých a 17 běžných karet.
Aliance Bohů (rozšiřující sada)

Aliance Bohů je třetí rozšiřující sadou sběratelské karetní hry Wastelands. V Alianci bohů naleznete dvoubarevné karty, které zcela mění strategii. Na pomoc můžete povolat také neskutečně mocné strážce, kteří zabrání nepřátelské magii jakkoliv vás zranit.

 • Aliance Bohů jsou k dispozici v balení po 26 kartách.
 • Aliance Bohů obsahují 196 hracích karet.
 • Aliance Bohů obsahují 56 vzácných, 60 neobvyklých a 80 běžných karet.
 • Jedno balení Aliance Bohů obsahuje 2 vzácné, 7 neobvyklých a 17 běžných karet.